Vřetenová ložiska - mazání

Funkčnost a životnost ložisek je na vhodném mazání závislá, proto se vyplatí mu věnovat dostatečnou pozornost.
 
 

Co rozhoduje o způsobu mazání a typu maziva?

 1. Otáčky
 2. Provozní teplota
 3. Zatížení
 4. Vibrace
 5. Další provozní podmínky
 6. Konstrukce ložiska
pozor
Ložisko nesmí být při mazání kontaminováno nečistotami!

Co s konzervačním olejem v ložisku?

 • Nevymývat! Obecně to není nutné. Je mísitelný s převážnou většinou včech běžně používaných maziv
 • V případě vymývání nikdy neprotáčejte ložisko na sucho !

Mazání olejem

Pro velmi vysoké otáčky, kdy by se životnost plastického maziva podstatně zkracovala se používá mazání olejem. 
Různé způsoby přívodu oleje umožňují jeho široké použití v mnoha aplikacích.
 

Co vzít v úvahu při volbě systému přívodu oleje:

 • Přípustnou teplotu ložiska
 • Požadované otáčky
 • Požadované množství a viskozita oleje
 • Třecí ztráty
 

Jaký je vztah mezi množstvím oleje a vývinem tepla v ložisku

01 Olejové mazání
Zóna A - tření a teplota jsou nízké - použití minimálního nezbytného množství oleje.
 
Pokud se přívod oleje sníží pod kritickou mez a je nedostatečný, dojde ke zvýšení tření i teploty a rychlému opotřebení ložiska až k jeho selhání.
 
Zóna B - průtok oleje je tak vysoký, že teplota ložiska se snižuje, protože odvod tepla olejem je vyšší než třecí teplo vytvářené ložiskem.
Pro vysoké otáčky ložiska je nutné udržet provozní podmínky v zóně A nebo B, kde je zaručena nízká provozní teplota. Ideální je proto systém mazání olej-vzduch (s minimálním množstvím oleje) nebo tryskové mazání, kde dochází k odvodu tepla.
 

Mazání s minimálním množstvím oleje

 1. Systém mazání olej-vzduch (Oil-Air lubrication), kde stlačený vzduch přivádí přesné minimální množství oleje ke vstřikovacím tryskám. Udržuje se tak konstantní nízká teplota při vysokých otáčkách.
 2. Mazání olejovou mlhou, která zajistí trvalý přísun minimálního množství oleje na kontaktní plochy ložiska.

 

Mazání s odvodem tepla

Tryskové vstřikovací mazání (Jet-lubrication), kde olej je pod tlakem vstřikován tryskami přímo do ložiska. Tryska mají být uspořádány tak, aby paprsek oleje zasáhl co nejdál dovnitř ložiska. Vstřikovací rychlost musí být dostatečně vysoká, aby překonala vzdušné víry vytvářené valivým ložiskem při vysokých otáčkách. Rychlost proudu z každé trysky musí přesáhnout obvodovou rychlost vnějšího povrchu vnitřního ložiska nejméně o 20%. Pro rovnoměrné chlazení je vhodné použít vyšší počet trysek.
 
Tento způsob mazání se používá pro vysokootáčková ložiska.
 

Porovnání metod mazání

 Způsob mazání   Výhody  Nevýhody 
 Plastické mazivo
 • Nízké náklady
 • Bezúdržbové
 • Je možné udržovat nízké teploty 
 • Pokud dojde ke zhoršení stavu maziva, může dojít k selhání ložiska
 • Možný průnik prachu nebo řezné kapaliny 
 Olejová mlha
 •  Dodáváním stále nového oleje, nemůže dojít ke zhoršení stavu maziva
 • Zabraňuje snadnému vniknutí prachu a řezné kapaliny
 •  Znečištění prostředí
 • Množství přiváděného oleje se liší v závislosti na jeho viskozitě a teplotě, takže je obtížné udržení stabilního malého průtoku
 • Je obtížné zkontrolovat skutečný přísun oleje do ložiska
 Mazání
olej-vzduch
 • Přesně kontrolovaný přísun oleje, nízký vývin tepla
 • Dochází k ochlazování vzduchu
 • Dodáváním stále nového oleje nemůže dojít ke zhoršení stavu maziva
 • Zabraňuje snadnému vniknutí prachu a řezné kapaliny
 • Nízká míra znečištění prostředí
 •  Vyšší náklady
 • Náročné na přesnou konstrukci systému pro danou aplikaci
 Vstřikovací mazání
 •  Zabraňuje proniknutí prachu a řezné kapaliny do ložiska. Nehrozí tím jeho selhání
 • Je možné poměrně dobře regulovat teplotu ložiska díky chlazení olejem
 •  Vysoké náklady
 • Obtížné použití pro vertikální vřetena kvůli úniku oleje
 • Vysoké třecí ztráty

Mazání plastickým mazivem

02 Maziva
K zajištění mazacího filmu na všech kontaktních místech vřetenového ložiska stačí jen malé množství maziva.
 
Při použití kvalitního plastického maziva je možné dosahovat poměrně vysokých otáček bez přílišného navyšování teploty ložiska.
 
Plastické mazivo je také vhodné pro použití v nakloněných nebo vertikálních uloženích vřeten.
pozor

Nezbytná je maximální čistota! 

 • Skladujte tuk odděleně, nejlépe při konstantní teplotě
 • Vždy ihned po použití zavřete víko nebo uzávěr
 • Používejte vždy čisté náčiní - špachtle, plastové stříkačky
 • Pozor na expiraci - nepoužívejte prošlý tuk
 • Ideální pro nanášení tuku je injekční stříkačka

Životnost plastického maziva

Životnost maziva závisí do značné míry na provozní teplotě.
Z tohoto důvodu je nutné udržovat nízkou teplotu ložiska.
03 mazání

Množství tuku v ložisku

 
 • Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem - 15% volného vnitřního prostoru
 • Válečková ložiska - 10% volného vnitřního prostoru
 • TAC ložiska pro kuličkové šrouby - 30-55% volného vnitřního prostoru
pozor
Použijte injekční stříkačky se stupnicí pro přesnou aplikaci maziva ve správném množství na určené místo
04 rozmístění maziva

Rozmístění tuku v ložisku

 • Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s TYN (polyamidovou) klecí vedenou kuličkami:
Aplikujte mazivo rovnoměrně na obě strany ložiska mezi kuličky
 
 
 
 • Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s T/TR (textitovou) klecí vedenou vnějším kroužkem:
Aplikujte
 1. 50% maziva na zadní straně ložiska mezi vnitřní kroužek a klec
 2. 50% maziva na přední straně ložiska mezi klec a vnější kroužek
Doporučení: Před montáží protočte ložisko v ruce, aby se mazivo rovnoměrně rozložilo mezi kuličky, dráhy a klec.
 
 
 
 • Válečková ložiska
05 válečkové ložisko
Aplikujte:
 1. 80% maziva na povrchy, kde se odvalují válečky (kromě vnitřního otvoru klece - riziko ohřívání)
 2. Uhlaďte jemný film na povrchu válečků, jejich hran a hran klece pro válečky
 3. 20% maziva na povrch oběžné dráhy vnějšího kroužku

Značení tuků a jejich vlastnosti

 Značení tuku Výrobce  Zahušťovadlo   Základní olej  Viskozita základního oleje mm2/s (40°C)  Bod skápnutí (°C)  Rozsah pracovní teploty (°C)  Příklady použití
MTE NSK barnaté komplexní mýdlo esterový 20 200  -30 — +120  Ložiska pro rychloběžná vřetena, válečková ložiska vysoké otáčky
MTS  NSK  močovina  esterový + syntetický hydrokarbonový  22  220   -40 — +130  Ložiska pro rychloběžná vřetena
Isoflex NBU15  Klüber  barnaté komplexní mýdlo  diesterový + minerální  20  250   -30 — +120  Ložiska pro standardní vřetena
Isoflex NCA15  Klüber  speciální vápenaté mýdlo   esterový 23  180   -40 — +130  Ložiska pro standardní vřetena
Mobilu 2  Mobil  lithné mýdlo  minerální  26  190   -10 — +110  Ložiska pro vyvrtávací vřetena
Multemp LRL3  Kyodo Yushi  lithné mýdlo  tetraesterový  37  208   -30 — +130 Ložiska pro standardní vřetena 
Staburags NBU8EP  Klüber  barnaté komplexní mýdlo  minerální  105  220   -30 — +130  Válečková ložiska, velká zatížení
Alvania 2  Shell  lithné mýdlo  minerální  140  182   -10 — +110  Ložiska na podporu kuličkových šroubů
ENS  NSK  polymočovina  tetraesterový  32  260   -40 — +160  Ložiska pro motory
WPH  NSK  polymočovina  polyalphaolefin  95,8  260   -40 — +150  Ložiska na podporu kuličkových šroubů

Doporučené množství tuku pro vřetenová ložiska

Číselné značení vnitřního průměru  Vnitřní průměr (mm)      Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem - plnění tukem na 15% volného vnitřního prostoru ložiska     Válečková ložiska - plnění tukem na 10% volného vnitřního prostoru ložiska
BNR19, BGR19, BER19, 79XX  BGR10, 70XX  BGR02, 72XX  BNR10, BAR10, BER10, BTR10  NN49  NN39  NN30  N10
 5 0,03 
 6 0,04  0,07 
 7 0,07 
 8 0,12  0,10 
 00 10  0,06  0,13  0,16 
 01 12 0,06  0,14  0,23 
 02 15  0,11  0,18  0,29 
 03 17  0,13  0,24  0,41 
 04 20  0,23  0,44  0,68 
 05 25  0,27 0,52 0,85  0,4 
 06 30  0,31  0,69  1,2  0,58  0,6  0,4 
 07 35  0,48  0,98  1,7  0,78  0,8  0,6 
 08 40  0,75  1,2  2,1  0,92  1,0  0,7 
 09  45  0,83  1,5  2,6  1,2  1,3  1,0 
 10 50 0,91 1,6 3,0  1,2    1,4  1,1
 11  55  1,1  2,4  3,9  1,7    2,0  1,5 
 12  60  1,2  2,6  4,8  1,8    2,1  1,6 
 13 65  1,3  2,6  5,7  1,9    2,2  1,6 
 14 70  2,1  3,6  6,5  2,8    3,2  2,4 
 15  75  2,3  3,6  7,0  2,9    3,5  2,5 
 16  80  2,4  5,1  8,7  3,8    4,7  3,5 
 17  85  3,5  5,3  11  4,0    4,9  3,7 
 18  90  3,6  6,6  13  5,5    6,5  4,5 
 19  95  3,6  6,8  16  5,7    6,6  4,7 
 20  100  4,9  7,2  19  6,1  5,4  4,5  6,8  4,9 
 21  105  5,1  9,0  23  7,6  5,6  4,6  9,3  5,9 
 22  110  5,2  12  27  9,1  5,7  4,8  11  7,5 
 24  120  7,9  12  31  9,8  8,4  6,5  12,5  8,1 
 26  130  9,0  18  34  15  11  8,5  18  12,4 
 28  140  9,9  20  42  17  12  9,3  20  12,9 
 30  150  14  25  53  22  24  14  23 
 32  160  16  34  26  20  15  29 
pozor
U nově sestaveného vřetena vždy nejprve proveďte záběh, teprve poté můžete zahájit provoz v plné rychlosti.

Sme špičkou v našom odbore

Navrhneme pre vás technicky optimálne riešenie v čo najkratšom čase. Ušetríme vám náklady a vždy viete, že sme tu pre vás 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku.
Coroll - výhody

Skladové zásoby za viac ako 4 mil € v Hronove (CZ), Poprade (SK) a Cegléde (HU)

Skladové zásoby dopĺňame podľa konkrétnych potrieb našich zákazníkov i požiadaviek trhu a dodávame „just in time“
Coroll - výhody

Dodávky zo skladu do 24 hodín

Upravíme a vyskladníme z centrálneho skladu aj lineárne vedenia pre potreby MRO maximálne do 24 hodín.

Coroll - výhody

25 rokov zkúseností v odbore

Môžete sa spoľahnúť na našu odbornosť získanú dlhoročnou praxou.

Coroll - výhody

Profesionálna technická podpora

Náš skúsený technický tím zaisťuje zákazníkom komplexné poradenstvo.
Coroll - výhody

Garancia kvality a pôvodu tovaru

Spolupracujeme s renomovanými svetovými výrobcami, sme vždy schopní doložiť pôvod tovaru, garantovať kvalitu a ručiť za jeho parametre.
Coroll - výhody

Pohotovostná služba 24/7

Zmluvným zákazníkom poskytujeme nepretržitú službu dodávok tovaru.

To nie je všetko

Dôvodov, prečo s nami začať spolupracovať je oveľa viac.

Podivejte se
Coroll zastupuje největší výrobce v oboru
Používaním tohto webu súhlasíte s ukladaním cookies, nevyhnutných pre dobré fungovanie webu.